بازار بیمه

رفع توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث

توفیق اقتصادی:معاون دادستان مرکز استان لرستان دستور داد رفع توقیف وسایل نقلیه از پارکینگ، مشروط به احراز بیمه نامه معتبر شخص ثالث باشد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی  ، طبق قانون بیمه شخص ثالث، کلیه دارندگان وسایل نقلیه زمینی مکلفند بیمه نامه شخص ثالث معتبر تهیه کنند و در صورت نداشتن بیمه نامه، توسط پلیس راهور و راه توقیف خواهند شد.
 بر اساس دستور معاون دادستان استان لرستان در اجرای مواد ۲ و ۴۲ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، در صورت توقیف وسایل نقلیه موتوری(خودرو و موتورسیکلت)، رفع توقیف و خروج از پارکینگ مشروط به احراز دارا بودن بیمه نامه معتبر شخص ثالث وسیله نقلیه خواهد بود.
لازم به ذکر است دستور معاون دادستان مرکز استان به نیروی انتظامی، پلیس راهور و پلیس راه اعلام شده است.
این دستور متعاقب مکاتبه و پیگیری صندوق تامین خسارت های بدنی شعبه استان لرستان به دادگستری کل استان صادر شده است.

 

 

نوشته های مرتبط