بازار پول

رشد 27 درصدی خالص درآمد کارمزد بانک پاسارگاد

توفیق اقتصادی:بانک پاسارگاد در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند به سود خالص ۲۱ هزار میلیارد تومانی دست یافت که با رشد ۳۶ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل همراه شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، سود هر سهم بانک پاسارگاد در این دوره به 773 ریال رسید. خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری با 104 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال 1400 همراه شد و خالص درآمد کارمزد رشد 27 درصدی داشت. به این ترتیب جمع درآمدهای عملیاتی این بانک با افزایش 83 درصدی به حدود 31 هزار میلیارد تومان رسید.

نوشته های مرتبط