بازار پول زوم

رشد منفی خالص دارایی‌های خارجی

توفیق اقتصادی: بر اساس آخرین آمار منتشر شده از بانک مرکزی در رابطه با آمارهای پولی و بانکی، جزئیات کلیات پولی تا دی ماه ۱۴۰۲ منتشر شده است.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، مشاهده می‌شود نرخ رشد نقدینگی از دی ۱۴۰۱ تا ماه مشابه در سال گذشته، حدود ۲۴.۴ درصد اعلام شده که رقم نقدینگی را به ۷ هزار و ۵۷۲ همت رسانده است.
مشاهده می‌شود حدود ۵ درصد از رشد کل نقدینگی در دی ماه ۱۴۰۲ ناشی از رشد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی یا موسسات اعتباری بوده است.
به نوشته اکوایران، بر اساس آمارها دولت اخیرا بجای استقراض از بانک مرکزی، به استقراض از شبکه بانکی روی آورده است.
به همین ترتیب مشاهده می‌شود از دی ۱۴۰۱ تا اولین ماه زمستانی سال گذشته، بدهی دولت مجموعا حدود ۸۶.۶ درصد رشد پیدا کرده است.
خالص بدهی موسسات و شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز حدود ۱ درصد از رشد کل نقدینگی دی ماه را شکل داده است.
این درحالیست که رشد خالص بدهی موسسات و شرکت‌های دولتی در بازه مورد بررسی بیش از ۶۱ درصد برآورد می‌شود.
به عبارت دیگر مشاهده می‌شود هرچند سهم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی تنها حدود ۶ واحد درصد از ۲۵.۴ درصد رشد نقدینگی است اما رشد خالص رقم این بدهی‌ها، در سطوح قابل توجه ۸۶ و ۶۱ درصد رقم خورده است.
دلیل این موضوع نیز به سهم نه چندان بزرگ بدهی دولت و شرکت‌های دولتی از نقدینگی مربوط می‌شود.
بدهی بخش غیردولتی، بزرگ‌ترین جزء نقدینگی
بر اساس آمارها، مطالبات از بخش غیردولتی عمده نقدینگی را تشکیل داده است. به عبارت دیگر حدود ۷۰ درصد از نقدینگی کشور صرفا به بخش غیردولتی تخصیص یافته است.
همین موضوع نیز سبب شده تا تغییرات این بخش، اثر بزرگتری بر نقدینگی داشته باشد.
آمارها نشان می‌دهد مطالبات از بخش غیردولتی در دی ماه ۱۴۰۲ حدود ۳۰ درصد نسبت به دی ۱۴۰۱ رشد داشته است.
به همین ترتیب حدود ۲۰.۶ واحد درصد از رشد ۲۵.۴ درصدی کل نقدینگی در ماه مورد بررسی نیز مربوط به رشد مطالبات از بخش غیردولتی بوده است.
رشد منفی خالص دارایی‌های خارجی و سایر اقلام
در این میان مشاهده می‌شود خالص دارایی‌های خارجی در کل اقتصاد، حدودا ۰.۵ درصد نقش منفی در رشد نقدینگی داشته‌اند.
به عبارت دیگر ارزش ریالی خالص دارایی‌های خارجی کشور ایران در بازه زمانی مورد بررسی حدود ۳ درصد نسبت به دی ماه سال ۱۴۰۱ کمتر است.
خالص سایر اقلام، کوچکترین جزء نقدینگی کشور است که آن نیز حدودا با سهم از رشد منفی ۰.۷ درصدی از رشد نقطه به نقطه نقدینگی، ایفای نقش کرده است.

نوشته های مرتبط