اقتصاد کلان اسلاید شو

راغفر:تا سائوپائولو یی شدن راهی نمانده

توفیق اقتصادی:یک استاد دانشگاه گفت: تداوم سیاست گذاری غلط و همچنین ادامه دار بودن بحران معیشت جامعه را به جامعهِ سائوپائولو تبدیل می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، حسین راغفر تورم به اطلاعات افزود: بیکاری و در نتیجه گرفتاری هیچ وقت برای مردم عادی نمی‌شود و مردم به فضای پر مشکل موجود واکنش نشان می‌دهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا اظهارداشت: بحران ها، مخصوصا بحران اقتصادی خودش را به طور نامناسبی در اجتماع بروز می‌دهد.
یعنی اگر می‌بینیم، جرم و جرائم در کشور زیاد شده است، ریشه در شرایط اقتصادی دارد.
این فقط مختص ایران نیست و در هیچ جای دنیا مردم نسبت به سقوط شرایط زندگی شان بی تفاوت نمی‌شوند؛ بنابراین ارگان رسمی هم نمی‌توانند مساله اقتصادی را برای جامعه عادی سازی کنند.
یعنی وقتی توان خرید مردم کم می‌شود و حالا که حتی تهیه اقلام ابتدایی و وسایل ضروری دشوار شده است، طبیعی است که مردم به لحاظ روحی و روانی آسیب می‌بینند که اثر چنین حالتی به قدری زیا است که غیرقابل جبران می‌شود.
واکنش تند مردم چگونه خواهد بود؟
به گفته وی، کاهش سن اعتیاد، افزایش سن و گسترش دامنه بیماری و مهاجرت نیز تحت تاثیر محدودیت اقتصادی است.
    تداوم سیاست گذاری غلط و همچنین ادامه دار بودن بحران معیشت جامعه را به جامعهِ سائوپائولو تبدیل می‌کند. یعنی رشد جرم و جرائم و درگیری گروه‌های سازمان یافته و. اتفاق می‌افتد.
این چهره اقتصادی تصریح می کند: این شرایط نگران کننده دلیلی جز اصرار تصمیم گیران و مجریان به سیاست‌های غلط و غیر واقع بینانه ندارد. البته مردم در قِبال آسیب‌هایی که مواجه می‌شوند، ساز و کار دفاعی دارند.
با این توضیح که «دفاع» از طریق آسیب به دیگران خودش را نشان بدهد یا اینکه در قالب رشد آسیب‌های روحی و روانی شخصی افراد بروز کند.
مثل افسردگی و رشد افسردگی در جامعه و یا حتی به اشکال مخرب‌تر ابراز وجود کند که هیچ کدام نتیجه عامل بیرونی نیست.
و فقط نتیجه سیاست‌های تورم زایی هستند که برخی از مسئولین به دلیل فقدان تجربه و آگاهی از وضعیت موجود، با فعالیت خود بحران را تشدید می‌کنند.
تاکید و تکرار می‌کنم، به هیچ وجه نمی‌شود گفت مردم نسبت به مشکل اقتصادی بی تفاوت هستند.
راغفر در پایان یادآور می شود: تداوم سیاست گذاری غلط و همچنین ادامه دار بودن بحران معیشت جامعه را به جامعهِ سائوپائولو تبدیل می‌کند.
یعنی رشد جرم و جرائم و درگیری گروه‌های سازمان یافته و. اتفاق می‌افتد.
با این توضیح که اگر جامعه، جامعه بدی است، اگر اخلاق در جامعه حاشیه نشین شده است، باید دلیلش را در سیاست‌های اقتصادی جامعه جستجو کنیم و مسئولیت را گردن نظام تصمیم گیری بیاندازیم.

نوشته های مرتبط