صنعت بازرگانی

رئیس سازمان برنامه:پیش بینی620 همتی درآمدهای نفتی محقق نشد

توفیق اقتصادی:رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: پیش بینی درآمدهای نفتی ۶۲۰ همت بود که محقق نشده است. فرض بر این بوده که با قیمت ۸۰ دلار حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر شود اما در بسیاری از ماه‌‎ها قیمت فروش و میزان صادرات به خصوص در تابستان پایین تر بوده است.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، داود منظور در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال جاری ۷.۸ درصد است، گفت: در تابستان هم اتفاق مشابهی رخ داده و تا دو ماه آینده اطلاعات حسابهای ملی در فصل تابستان نیز منتشر خواهد شد.
منظور گفت: با توجه به نهایی شدن برنامه هفتم در مجلس، تلاش میکنیم بودجه سال بعد با رویکردهای برنامه هفتم نهایی شود. امروز پیش نویس بودجه آماده شده و در دولت ارائه خواهد شد. بعد از رسیدگی به برنامه هفتم در مجلس مرحله اول بودجه به مجلس ارایه خواهد شد.
وی افزود: تا کنون تحقق منابع و درآمدها در ۷ماه اول حدود ۷۰ درصد بوده است و قدری از آنچه در بودجه پیش بینی شده فاصله داریم. چرا که بیش برآوردیهایی در بودجه ایجاد شده بود که در بودجه باید مدیریت شود. یکی از این موارد درآمدهای نفتی با ۶۲۰ همت است. فرض بر این بوده که با قیمت ۸۰ دلار حدود۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر شود اما در بسیاری از ماهها قیمت فروش و میزان صادرات به خصوص در تابستان با بالا رفتن مصرف بنزین پایین تر بوده است.
منظور گفت: بنابراین یکی از جاهایی که منابع محقق نشده درآمدهای نفتی و مولدسازی داراییهاست.تجربه مولدسازی را از قبل نداشتیم یک‌هیئت ویژه در دولت مجلس، قوه قضاییه هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد اما یک‌ چسبندگی به واگذاری دارایهای مازاد وجود دارد بر این اساس کمتر از ۱۰ همت در هفت ماهه امسال از ۱۰۴ همت مقرر واگذار شده است.
تسنیم

نوشته های مرتبط