بازار پول

مانده سپرده های بانک صادرات از ۶۶۹.۰۰۰ میلیارد تومان گذشت

توفیق اقتصادی :بانک صادرات ایران گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به پایان بهمن ماه امسال را منتشر کرد که بر اساس آن، مانده سپرده های این بانک خصوصی شده در ۱۱ ماهه از ۶.۶۹۲.۸۴۳ میلیارد ریال عبور کرده است.
به گزارش پایگاه ، بانک صادرات ایران که با نماد وبصادر و سرمایه ثبت شده 175.353 میلیارد ریال و ثبت نشده 40.000 میلیارد ریال در بازار سرمایه کشور فعال است، مانده تسهیلات اعطایی خود را در پایان بهمن ماه سال جاری، 5.183.735 میلیارد ریال گزارش کرده است.
بر اساس این گزارش، درآمد وبصادر از محل اعطای تسهیلات در 11 ماهه، 518.088 میلیارد ریال بوده که در این بین، بیشترین درآمد به سرفصل مرابحه با درآمدی معادل 189.347 میلیارد ریال اختصاص داشته و پس از آن نیز سرفصل های تسهیلاتی خرید دین با 120.822 میلیارد ریال و فروش اقساطی با 71.597 میلیارد ریال قرار گرفته است.
بر این اساس، درآمد بانک صادرات ایران در 11ماهه امسال از محل اوراق بدهی، 9.537 میلیارد ریال، از محل سرمایه گذاری 52.141 میلیارد ریال و از محل دریافت کارمزد 60.849 میلیارد ریال اعلام شده است.
گزارش منتشره روی سامانه کدال سازمان بورس نشان می دهد که بانک صادرات ایران در پایان 11 ماهه سال جاری مانده سپرده های خود را به 6.692.347 میلیارد ریال رسانده است که از یبن سپرده های جذب شده، بیشترین آن به سپرده های جاری با  مبلغ 1.663.788 میلیارد ریال، سپرده های کوتاه مدت با مبلغ 1.357.439 میلیارد ریال و سپرده های بلندمدت سه ساله با مبلغ 984.297 میلیارد ریال اختصاص داشته است.
در عین حال، وبصادر از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه، 428.267 میلیارد ریال به سپرده های سرمایه گذاری نزد خود، سود پرداخت کرده است.

نوشته های مرتبط