بازار بیمه

در سالروز بیمه؛ مجوز فعالیت شرکت بیمه اتکایی رایا صادر شد

توفیق اقتصادی: همزمان با روز بیمه، مجوز فعالیت شرکت بیمه اتکایی رایا صادر شد.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی  ، بیمه مرکزی با توجه به تایید شورای عالی بیمه و تصویب محمع عمومی مجوز فعالیت شرکت بیمه اتکایی رایا در حوزه انجام عملیات بیمه اتکایی در تمام رشته‌ها را صادر کرد.

نوشته های مرتبط