اقتصاد کلان

ایران بدهکارترین کشور شد

توفیق اقتصادی:صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد ایران در رده بندی بدهکارترین کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی در رتبه یکی مانده به آخر قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، در این گزارش، سودان بدهکارترین کشور منطقه معرفی شده است.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را ۳ درصد برآورد کرده است.
ایران در میان ۲۷ کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند از نظر نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در جایگاه ۲۶ منطقه قرار گرفته است.
به عبارت دیگر تنها یک کشور بدهی خارجی کمتری در مقایسه با ایران دارد و آن الجزایر است. نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی الجزایر در امسال میلادی ۱.۴ درصد برآورد شده است.
متوسط بدهی کشورهای منطقه به کل تولید ناخالص داخلی آنها در امسال میلادی ۴۶ درصد برآورد شده است. نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز ۴۲.۴ درصد اعلام شده است.
بدهکارترین کشور
در این گزارش، سودان بدهکارترین کشور منطقه معرفی شده است. نسبت بدهی خارجی سودان به تولید ناخالص داخلی آن در این سال ۲۵۶.۷ درصد بوده است.
بحرین با نسبت ۲۰۱.۲ درصدی بدهی خارجی خود به تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم و قطر با نسبت ۱۱۴.۳ درصدی در رتبه سوم بدهکارترین کشورهای منطقه قرار گرفته‌اند.
بر اساس آمار برآوردی صندوق بین‌المللی پول بدهی خارجی ایران در امسال میلادی کاهش داشته است. در سال ۲۰۲۲ نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی ۳.۲ درصد اعلام شده بود.
نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال عبارت است از: آذربایجان ۳۲ درصد، عراق ۲۳.۱ درصد، کویت ۲۹.۸ درصد، عمان ۶۷.۱ درصد، مصر ۴۶ درصد، ارمنستان ۶۰.۵ درصد، اردن ۷۱.۱ درصد، و عربستان ۲۴.۸ درصد.
منبع: tasnim

نوشته های مرتبط