اقتصاد کلان

داده‌های رشد اقتصادی فصل بهار منتشر شد

توفیق اقتصادی:مرکز آمار با چند روز تاخیر نسبت به بانک مرکزی، داده‌های رشد اقتصادی فصل بهار را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در فصل بهار بدون در نظر گرفتن بخش نفت برابر با ۶.۱ درصد بوده. این در حالی است که پیش‌تر بانک مرکزی این عدد را برابر با ۵.۲ درصد گزارش کرده بود.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، همچنین در حالی رشد اقتصادی اولین فصل سال با احتساب بخش نفت بر اساس داده‌های مرکز آمار برابر با ۷.۹ درصد بوده که این رقم در گزارش بانک مرکزی ۶.۲ درصد اعلام شده است.
به طور کلی بخش قابل توجهی از اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار به سال‌ پایه متفاوت باز می‌گردد؛ جاییکه بانک مرکزی سال ۱۳۹۵ و مرکز آمار سال ۱۳۹۰ را به عنوان سال پایه در نظر می‌گیرد.
با این وجود برخی از اختلاف‌های آماری بسیاری فاحش به نظر می‌رسد؛ به عنوان مثال در حالی بر اساس گزارش مرکز آمار، صادرات کالا و خدمات در سه ماهه نخست امسال، رشد بیش از ۲۸ درصدی را ثبت کرده، که این رقم بر اساس داده‌های بانک مرکزی برابر با ۹.۴ درصد بوده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در گزارش مرکز آمار بیش از ۷ درصد بوده اما بانک مرکزی این عدد را ۲ درصد اعلام کرده است.
واردات کالا و خدمات بر اساس گزارش مرکز آمار کاهش حدود۴ درصدی را تجربه کرده اما داده های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واردات در سه ماه نخست امسال ۵.۵ درصد افزایش یافته است.
این اختلاف آماری در رشد بخش‌های مختلف نیز قابل مشاهده است؛ به عنوان مثال در حالی مرکز آمار رشد بخش کشاورزی فصل بهار را منفی ۴.۶ درصد اعلام کرده که داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که ارزش افزوده این بخش نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش ۲.۲ درصدی را نیز تجربه کرده است؛ به بیان دیگر بر اساس داده‌های مرکز آمار نه تنها سایه خشکسالی و کاهش تولیدات کشاورزی، کشور را تهدید می‌کند بلکه نسبت به فصل بهار سال گذشته شرایط بحرانی تر‌ شده؛ چرا که رشد این بخش در بهار سال گذشته حدود منفی یک درصد بود. اما در نقطه مقابل داده‌های بانک مرکزی حاکی از بهبود شرایط این بخش است.
هر چند که بخش قابل توجهی از این اختلاف آماری به همان سال پایه متفاوت باز می‌گردد و احتمالا داده‌های بانک مرکزی به دلیل انتخاب سال پایه جدیدتر، خطای کم‌تری دارد، اما پرسش اصلی این است که کدام آمار انعکاس دقیق‌ترین از شرایط اقتصاد ایران است و معیار تحلیل‌های اقتصادی را باید بر مبنای کدام آمار قرار دهیم؟

نوشته های مرتبط