بازار پول

خرید سهام باشگاه پرسپولیس ;شفاف سازی بانک صادرات بر روی کدال

توفیق اقتصادی: بانک صادرات ایران با انتشار اطلاعیه‌ای بر روی کدال، در خصوص تحصیل سهام باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس شفاف‌سازی کرد.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی ، بانک صادرات ایران در خصوص تحصیل سهام شرکت فرهنگی و ورزشی پرسپولیس اعلام کرد که پیرو تصمیمات دولت جهت حل مشکلات این باشگاه و مذاکرات وزارت اقتصاد و دارایی و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، جلسه توسط شورای پول و اعتبار تشکیل و مصوب شد کنسرسیومی متشکل از بانک‌های غیر دولتی تشکیل و نسبت به شرکت در مزایده واگذاری 85 درصد از سهام باشگاه توسط سازمان خصوصی سازی اقدام شود.
واگذاری باشگاه با اولویت رد دیون دولت به بانک‌های خریدار صورت خواهد پذیرفت و سرمایه‌گذاری مذکور تا دو سال مشمول مجازات‌های قانونی و انتظامی مربوط به فعالیت‌های غیر بانکی نخواهد شد.
توضیحات بانک صادرات در خصوص خرید سهام پرسپولیس

نوشته های مرتبط