بازار بیمه

خبر خوش رئیس کل بیمه مرکزی : عوارض شش گانه صنعت بیمه حذف می شود

توفیق اقتصادی:عوارض پرداختی صنعت بیمه ۶۰۰ میلیارد تومان تعیین شد و در سالجاری هم رقم اولیه ای در لایحه آمده بود ۷۸۰ میلیارد تومان تعیین شده بود.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی تاکید کرد: آگاهی رسانی و مکاتبات و نشست با افراد مختلف  باعث شد تا تبصره مربوط به عوارض شش گانه از بودجه 1403صنعت بیمه برداشته شود.

در لایحه نهایی که قرار است به مجلس برود تبصره ای که درآن عوارض بیمه شخص ثالث، یک رقمی وجود داشت، به طور کلی حذف شده است.

نوشته های مرتبط