بازار پول

حمایت بانک صادرات از بازنشستگان

توفیق اقتصادی: بانک صادرات ایران از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون به ۲۶۷ هزار بازنشسته کشوری وام قرض‌الحسنه پرداخت کرد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، این بانک به منظور حمایت از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری از فروردین تا آبان ماه سال جاری به 267 هزار نفر از آنها بیش از 40 هزار میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه و ترجیحی پرداخت کرده است.روند پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه و ترجیحی به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری توسط بانک صادرات ایران طی سال‌های اخیر در دستورکار بانک صادرات ایران بوده و این روند همچنان به منظور حمایت و پشتیبانی از پیشکسوتان و بازنشستگان کشور مورد توجه است.

نوشته های مرتبط