بازار پول

حمایت بانک ایران زمین برای بهبود فضای کسب و کار

توفیق اقتصادی: بانک ایران زمین برای بهبود فضای کسب در جهت دستیابی به اهداف رشد و توسعه اقتصادی از کسب و کار های خرد حمایت می کند.
 به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، برای رونق اقتصاد نیاز است از  جوانان و کسب و کارهای خرد حمایت شود چرا که  فضای کسب و کار بازتابی ازوضعیت اقتصادی یک کشور است و میزان سرمایه گذاری در کشور را تعیین می کند.
ارتباط زیاد بین نظام تامین مالی کشور با سیستم بانکی موجب شده است تا جایگاه سیستم بانکی در ارتباط با بهبود فضای کسب و کار برجسته تر شود.
 وجود فضای کسب و کار مناسب در کشور باعث افزایش انگیزه در شروع فعالیتهای جدید کسب و کار و در نتیجه افزایش فعالیت های اقتصادی می شود که میتواند موجب کاهش بیکاری شود
به همین دلیل  این موضوع پر اهمیت در کشور،  مورد توجه بانک ایران زمین  قرارگرفته است   از آنجا که مدیر عامل بانک ایران زمین سیاست حمایت از جوانان و کسب و کار های خردرا در دستور کار خود قرار داده است به اعتقاد وی ،  حضور جوانان در بازارهای مالی و رقابتی و همچنین تقویت تولیدات در جامعه، می تواند گامی موثر در ترقی و پیشرفت نیروی جوان و اقتصاد کشور باشد
از این رو بانک ایران زمین در سال های اخیر توانسته  با طراحی سرویس های مختلف بانکی در بخش تولید داخلی و حمایت از کسب و کارهای خرد تمام توان خود را به کار بگیرد، تا خدماتی متمایز به مشتریان خود ارائه  دهد
عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین،  توسعه کسب و کارهای خرد و تولیدات داخلی و همچنین حمایت از جوانان را یکی از اولویت های اصلی در پیشرفت نظام اقتصاد کشورمی داند ،او از همکاران خود خواسته تا خدمات  را طوری طراحی  کنند  که برای مشتریان ارزش افزوده ای متمایز از آنچه در گذشته ارائه می شد، را به همراه داشته باشد .
از این روی پور سعید توانست  با بکار گیری این سیاست در بخش خدمات دیجیتال بانکی سرمایه گذاری کند وهمینطور در تمامی بخش های بانک این رویکرد را عملی و اجرایی کند
همچنین پورسعید این نوید را به افرادی که می‌خواهند کسب و کار خود را توسعه بدهند داد و و اعلام کرد: اشخاصی که در حال ارائه سرویس به مردم و توسعه کسب و کار خود هستند، مسیر خدمات بانکی خود را می‌توانند از طریق “بانک ایران زمین” و بستر ایجاد شده در این مسیر انجام دهند. همکاران من در تلاش هستند تا این خدمات را با شکل و کیفیت بهتر و کمیت بیشتر توسعه بدهندو
پورسعید نقش بانک ها را به عنوان یکی از بخش های تامین مالی اقتصاد کشور مهم  ارزیابی می کند و یاد آور می شود : انتظاری که از بانک‌ها به عنوان یکی از اساسی ترین بخش‌های تامین مالی و اقتصادی می رود، قرار گرفتن در کنار تولید و تامین بخش مهمی از اعتبار حوزه تولید کشور  است
در  پیش گرفتن چنین سیاستی در بانک ایران زمین نشان می دهد که  پور سعید به درستی نقش موثر بانکها را در توسعه افتصادی کشور درک کرده و امید است سایر بانکها با اولویت قرار دادن این موضوع و پیاده کردن  چنین سیاستی برای  حمایت جدی از کسب و کار ها درراستای توسعه اقتصادی  کشورگام های موثر، دیگری بر دارند.

نوشته های مرتبط