بازار پول

حسن مونسان:«مشتری» و «اعتماد مشتری» سرمایه های بانک ملی است

توفیق اقتصادی: عضو هیات مدیره و معاون امور شعب بانک ملی ایران در همایش بررسی عملکرد حوزه ها و شعب ممتاز استان تهران این بانک گفت: «مشتری» و «اعتماد مشتری» سرمایه های بانک و عامل موفقیت و تعالی خانواده بزرگ بانک ملی ایران هستند.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، حسن مونسان در این همایش ضمن بررسی وضعیت بانک در مدیریت بهینه منابع و مصارف، عملکرد واحدهای صف در منطقه تهران، ظرفیت های بازار در منطقه تهران و وضعیت سپرده های ارزی و ریالی افزود: هدف از برگزاری این همایش، خروج یک راهکار و برنامه عملیاتی برای برون رفت از چالش های پیش روی بانک است و در دوره جدید باید عزت و اقتدار مدیران بانک به طور محسوسی ارتقا یابد.
وی تصریح کرد: در همین راستا اختیارات معاونین شعیب به روسای ادارات تفیذ شده و اختیارات روسای حوزه و شعب باید در سطحی باشد که در مقام مدیرعامل بانک با مشتری ارتباط گرفته و گفت و گو کنند.
مونسان با بیان اینکه مدیریت دارایی و بدهی یکی از اصول اداره موسسه اقتصادی است، ادامه داد: ابتکار عمل مهم است. ما تفیذ اختیار به مدیران بانک را بیشتر کرده ایم و انتظار داریم این ابتکار عمل را از مدیران و همکارانم بیش از پیش شاهد باشیم.
معاون امور شعب بانک ملی ایران با اشاره بر اهمیت جایگاه شعب بانک در سطح تهران تاکید کرد: پایتخت ظرفیت و پتانسیل بالایی به لحاظ اقتصادی دارد و ادارات امور شعب بانک در استان می توانند محرکه اقتصاد کشور باشند و این مهم با تلاش همکاران پرتلاشم قابل دسترسی است.
وی مشتریان خاص را یک فرصت و غنیمت بزرگ برای بانک و شعب برشمرد و گفت: مشتریان خاص می توانند یک فرصت حتی برای عبور بانک از دوران های بحران باشند و چه بسا مشتری خود واسطه ای برای جذب مشتری دیگر و جذب منابع جدید باشد.
مونسان بیان کرد: یک بانکدار حرفه ای باید در طول روز به مشتریان خود سرکشی کند و مشتری مداری یقینا تاکنون سرلوحه همکارانم در سطح شعب بوده و از این پس نیز ارتقای تعاملات با مشتریان سرلوحه آنها خواهد بود.
در پایان نیز روسای حوزه ها و شعب دیدگاه ها و پیشنهادهای خود درباره جذب منابع، مدیریت دارایی و بدهی، ارتقای اصول مشتری مداری، راهکارهای توسعه خدمت رسانی به مشتری در شعب و… را بیان کردند.

نوشته های مرتبط