بازار سرمایه

حراج جدید اوراق مالی در ۴ مهر

توفیق اقتصادی:نتایج هشتمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۲ اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی،بانک مرکزی اعلام کرد حراج جدید اوراق مالی در ۴ مهر امسال برگزار خواهد شد.
مهلت ارسال سفارش‌ها  شنبه یکم مهر از ساعت ۸ تا ۱۲ اعلام شد و نوع این اوراق مرایحه عام کوپن دار و با تواتر پرداخت سود شش ماهه است
بانک مرکزی پیشنهاد‌های دریافت‌شده از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و این وزارتخانه به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند.
مهاجرت به آلمان
همچنین بانک مرکزی صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته ندارد و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

نوشته های مرتبط