اقتصاد کلان زوم

حداقل حقوق بازنشستگان و ‌وظیفه‌بگیران 9 میلیون تومان شد

توفیق اقتصادی:نمایندگان مجلس با حداقل حکم حقوق بازنشستگان و ‌وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ‌تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های ‌‌‌‌اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان نود میلیون ریال موافقت کردند.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح شنبه، 7 بهمن ماه، مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با ردیف های (2-2)، (3-2) و بند (الف) تبصره (15) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس ردیف (3-2) و (4-2) بند (الف) تبصره (15) ماده واحده لایحه مذکور؛ حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان 90 میلیون ریال تعیین می‌شود.
2-4- در اجرای ماده (49) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29مهر 63 حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل 60 درصد حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل 75 درصد حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متعهد بدون فرزند معادل 90 درصد حداقل دریافتی پایور است. سازمان برنامه و بودجه مکلف است کلیه اعتبارات لازم جهت اجرای این بند را در ردیف بودجه مستقل به صورت جداگانه ذیل ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کند.

نوشته های مرتبط