بازار پول زوم

تکذیب خبر بازداشت محمد آرام

توفیق اقتصادی:مدتی است روابط بین محمد آرام بنیار که در حال حاضر معاون ارزی بانک مرکزی است و برادران میرمحمد میگونی در مورد پرونده قبلی شرکت داریس و در مورد جابجایی ارز سر زبانها افتاده و نقل محافل بانکی و اقتصادی شده است.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، آنچه بطور قطع میتوان گفت سید جواد میرمحمد میگونی با نام مستعار افجه ای که قبلا در یکی از واحدهای نظارتی مسولیت داشته یکی از افرادی است که با اتهام گزارش خلاف واقع به مراجع قضایی اوایل هفته گذشته بازداشت شده‌ و پس از آن با قید وثیقه آزاد شده است.
آنگونه که گفته می‌شود وی بهمراه همکارش رضا مقدم در شرکت داریس که محمد آرام مدیرعامل آن بوده و‌ دوتن از برادرانش نیز در همان شرکت مسولیت داشته اند، با ارائه گزارش خلاف واقع به مرجع قضایی موجب قلب واقعیت شده اند و اکنون تحت تعقیب قضایی قراردارند.
بازداشت سید جواد میرمحمد با توجه به روابط تنگاتنگی که با محمد ارام داشته و با توجه با ینکه یکی از برادرانش در شرکت امین آفاق نیکان شریک محمد آرام است و در حال حاضر نیز با محمد آرام در زمینه جابجایی ارز با بانک مرکزی همکاری دارد، باعث شده این تصور پیش بیاید که معاون ارزی بانک مرکزی نیز باز داشت شده است.
تکذیب خبر بازداشت محمد آرام
در حالیکه با بررسی خبرنگار جهان صنعت مشخص گردید با اینکه نام محمد آرام در این پرونده مطرح است اما هنوز دستگاه قضا در مورد ایشان تصمیمی نگرفته است.
امروز نیز اخباری مبنی بر بازدداشت وی دست به دست شد. با این وجود آنگونه که روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده، محمد آرام به منظور توسعه مناسبات پولی و بانکی در صدر هیئتی تخصصی همراه با محمد مخبر در چین به سر می‌برد و خبر بازدداشت وی صحت ندارد.

نوشته های مرتبط