اقتصاد کلان

تورم ماهانه خانوارهای کشور

توفیق اقتصادی:گزارش جدید مرکز آمار ایران حاکی است، نرخ تورم در مردادماه سال جاری به ۴۶.۷ درصد کاهش یافته است.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در مرداد ماه ۱۴۰۲ که توسط مرکز آمار ایران تهیه شده، حاکی است، نرخ تورم سالانه در مرداد ماه به ۴۶.۷ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیر ماه ۴۷.۵ درصد بود.
بر اساس این گزارش تورم ماهانه در مرداد ماه سال جاری هم ۲.۴ درصد اعلام شده است. تورم ماهیانه در تیر ماه ۲ درصد اعلام شده بود.
بررسی گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد؛ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه ۳۹.۸ درصد بوده که نسبت به تورم نقطه به نقطه تیر ماه با رقم ۳۹.۴ درصد،۰.۴ درصد افزایش یافته است.
در مردادماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۱۹۷.۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۹.۸ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۶.۷ درصد افزایش داشته است.
«فقط امروز» جشنواره تخفیفی دوره «وب مستر ثروت ساز»
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در مردادماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۹.۸ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۹.۸ درصد بیشتر از مردادماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه مردادماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد افزایش یافته است.
تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در مردادماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۴ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ۲.۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۴ درصد بوده است.
منظور از نرخ تورم سالانه هم، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در مردادماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۶.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد کاهش یافته است./تسنیم

نوشته های مرتبط