بازار بیمه

تفاهنامه همکاری بیمه البرز با یکی از شرکت های انبوه ساز

توفیق اقتصادی:در راستای کمک به پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، این‌شرکت تفاهم‌نامه ای با یکی از شرکت های انبوه ساز امضا کرد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، با تمرکز دولت سیزدهم بر مولد سازی دارایی های ثابت بعنوان اهرمی موثر در توسعه و پیشبرد نهضت ملی مسکن و ارتقای بهره وری اقتصادی، پایان ایستایی سرمایه  ارگان ها و شرکت ها رقم خورد تا جاییکه بعد از سالها عقب ماندگی و انباشت تقاضای مسکن، موجی از واگذاری زمین به منظور انبوه سازی و تسهیل خرید مسکن برای عموم جامعه شکل گرفته است.
در همین راستا شرکت بیمه البرز نیز به منظور پایبندی به تعهدات اقتصادی و اجتماعی ضمن امضای تفاهنامه همکاری با یکی از شرکت های انبوه ساز، بخشی از زمین های آماده ساخت خود را معرفی کرد تا گامی بلند در راستای تامین مسکن هموطنان و پیشبرد سیاست های دولت در بخش مسکن برداشته شود.

 

نوشته های مرتبط