بازار پول

تفاهم نامه همکاری شرکت ایران ارقام و بانک رفاه

توفیق اقتصادی: شرکت ایران ارقام از انعقاد قرارداد تعمیرسرویس و نگهداری با تأمین قطعه انواع کامپیوتر با بانک رفاه خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، شرکت ایران ارقام پیرو نامه مورخ 24 مهرماه 1402، با موضوع اخذ خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری با تامین قطعه انواع کامپیوتر، چاپگر، لپ تاپ، اسکنر تخت و کششی منصوب در شعب و واحد های بانک رفاه کارگران در سراسر کشور و با توجه به برنده شدن این شرکت در مناقصه مذکور از انعقاد قرارداد به مدت دو سال شمسی خبر داد.

نوشته های مرتبط