بازار سرمایه

تفاهم نامه همکاری ایران ترانسفو و تامین سرمایه کیمیا

توفیق اقتصادی:شرکت ایران ترانسفو و تامین سرمایه کیمیا به منظور تامین مالی پروژه تولید خودرو برقی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، در این تفاهم‌نامه که به امضای مهرداد فرح آبادی، مدیرعامل تامین سرمایه کیمیا و بهزاد ظهیری، مدیرعامل ایران ترانسفو رسید، 12 ماده مورد توافق قرار گرفت.
اجرای تعاملات و همکاری تامین مالی مبتنی بر تولید، طراحی و مونتاژ خودروی برقی فیمابین شرکت ایران ترانسفو و شرکت تامین سرمایه کیمیا به منظور هم افزائی هر چه بیشتر و بسترسازی لازم جهت تامین مالی پروژه تولید خودروهای برقی و تامین نیاز داخلی، هدف اصلی این تفاهم نامه است.
بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی شرکت ایران ترانسفو و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تامین مالی مناسب، بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی، نمایندگی قانونی شرکت ایران ترانسفو نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی تامین مالی اعم از اخذ موافقت اصولی و اخذ مجوز تامین مالی از طریق انتشار اوراق از سازمان بورس و اوراق بهادار بخشی از مفاد این تفاهم نامه به شمار می‌رود.

نوشته های مرتبط