بازار پول

تعیین حق الوکاله سپرده‌های سرمایه گذاری بانک شهر در 1403

توفیق اقتصادی:نرخ حق الوکاله سپرده‌های سرمایه گذاری بانک شهر در سال جدید اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا و مطابق با مقررات و ضوابط بانک مرکزی نرخ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری بانک شهر در سال 1403 معادل 3 درصد خالص منابع سپرده گذاران برای هر یک از انواع سپرده های بکار گرفته شده جهت مصارف مشاع تعیین شد.
این گزارش می افزاید، حق‌الوکاله مبلغی است که بانک‌ها می توانند در چارچوب بانکداری اسلامی و بدون ربا، در قبال به کارگیری منابع سپرده شده توسط سپرده‌گذاران، از آنان دریافت کنند.

نوشته های مرتبط