بازار سرمایه

تعهد جدید در تامین سرمایه دماوند

توفیق اقتصادی: شرکت تامین سرمایه دماوند از پذیرش تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی اوراق صکوک مرابحه شرکت فولاد آلیاژی ایران (نماد فولاژ۶۱۲) با نرخ سود ۲۳درصد سالانه به مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال خبر داد.
 به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی ، درآمد بازارگردانی و پذیره‌نویسی اوراق صکوک مرابحه شرکت فولاد آلیاژی ایران در مجموع به مبلغ 7.100.000 میلیون ریال است که شامل مبلغ 200.000 میلیون ریال درآمد تعهد پذیره‌نویسی که بلافاصله پس از پذیره‌نویسی و مبلغ 6.900.000 میلیون ریال درآمد بازارگردانی اوراق است که طی چهار سال آتی شناسایی خواهد شد.

نوشته های مرتبط