بازار سرمایه

تداوم حمایت از طرح های تولیدی وصنعتی در تامین سرمایه تمدن;تامین مالی شرکت تولیدی درب و پنجره کیان‌پن

توفیق اقتصادی:شرکت تامین سرمایه تمدن در راستای حمایت از بخش تولید و صنایع کشور طرح تامین مالی شرکت تولیدی درب و پنجره کیان‌پن را از بسترسکوی تامین مالی جمعی آی بی کراد آغاز کرد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی به نقل از مدیریت ارتباطات و رسانه تامین سرمایه تمدن ، هدف شرکت تولیدی درب و پنجره کیان‌پن ازاین اقدام تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد مصرفی مورد نیاز تولید محصولات به مبلغ 250 میلیارد ریال است .
دوره سرمایه گذاری 12ماه  است که اصل سرمایه در انتهای دوره سرمایه گذاری پرداخت خواهد شد .حداقل سرمایه گذاری در این طرح 10میلیون تومان و حداکثر 1.25میلیارد تومان تعیین شده است. دوره جمع آوری وجوه سرمایه گذاری 14روز تعیین شده است .
نرخ سود مشارکت در این طرح  29درصد سالیانه می باشد که به صورت ماهیانه به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد. همچنین تضامین این طرح ، ضمانت‌نامه تعهد پرداخت برابر اصل وفرع و چک‌های ضمانت برابر اصل و فرع  مبلغ تامین می باشد.
سرمایه گذاران برای مشارکت در این طرح و دریافت اطلاعات بیشتر به سامانه آی بی کراد و یا شعب سوپر مارکت های مالی شرکت تامین سرمایه تمدن مراجعه نمایند.

نوشته های مرتبط