بازار پول

تب نقدینگی در بانک‌ها داغ‌تر شد

توفیق اقتصادی:دومین گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ امروز منتشر شد. این گزارش که به صورت هفتگی توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، از وضعیت حراج بازار باز در آخرین هفته فروردین ماه، تب نقدینگی در بانک‌های کشور باز هم داغ‌تر شده و با افزایش نیاز بانک‌ها به وجوه نقد، تزریق پول بانک مرکزی در این بازار بار دیگر رکوردشکنی کرده است.
همچنین با استناد به این گزارش، ۲۲ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی در هفته جاری، در حراج بازار باز مشارکت کرده و بخشی از نیاز خود به نقدینگی را بر طرف کرده‌اند.
حداقل نرخ توافق بازخرید و مدت توافق بازخرید در حراج بازار باز این هفته نیز به ترتیب در ارقام ۲۳ درصد و هفت روز ثابت باقی ماندند.
عطش بانک‌ها در بازار باز
با افزایش نیاز بانک‌ها به وجوه نقد طی ماه‌های گذشته، رقم سفارش ‌های ارسال شده توسط آنها در بازار باز در این مدت شاهد روندی صعودی بوده است.
طبق گزارش تجارت نیوز، طوری که این رقم از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۲ همواره رشد کرده و با آغاز سال جدید، وارد کانال ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی شده است.
در دومین حراج بازار باز امسال نیز، این رقم با رشدی هزار میلیارد تومانی در مقایسه با هفته قبل مواجه شد و به حدود ۲۰۳ هزار میلیارد تومان رسید.
این در حالیست که در تاریخ عملیات بازار باز بانک مرکزی تنها در یک هفته میزان سفارش‌های بانک‌ها بیش از این میزان ثبت شده بود.
تزریق پول ۲۰۳ همتی بانک مرکزی
بانک مرکزی در پاسخ به سفارش‌های این هفته بانک‌ها، همه آنها را پذیرفت و ۲۰۳ هزار میلیارد تومان در بازار باز تزریق کرد که بیشترین میزان در تاریخ عملیات بازار باز است.
این تزریق پول در حالی رخ داد که بانک مرکزی پیش از این برای ۱۰ هفته رقم وام‌دهی به بانک‌ها را در ۱۴۵ هزار میلیارد تومان و پس از آن برای دو هفته در ۱۹۷ هزار میلیارد تومان ثابت نگه داشته بود.
از طرف دیگر، در بازار باز این هفته بخشی از اوراق وثیقه‌گذاری شده توسط بانک‌ها به منظور اخذ وام از بانک مرکزی به مبلغ ۱۹۸ میلیارد تومان بازخرید شد و این مبلغ به بانک مرکزی بازگشت.

نوشته های مرتبط