بازار سرمایه

تاکید بر الزام « استقرار حاکمیت شرکتی» برای پذیرش در فرابورس

توفیق اقتصادی:مدیرعامل فرابورس اعلام کرد: «استقرار نظام حاکمیت شرکتی» برای پذیرش شرکت‌ها در بازارهای اول، دوم و نوآفرین فرابورس الزامی شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس مساله «استقرار نظام حاکمیت شرکتی» را به عنوان یک معیار اساسی در پذیرش شرکت‌ها در هیئت‌های پذیرش بازار اول، دوم و نوآفرین اعلام کرد.
به گفته وی شرکت‌های مشاور پذیرش ملزم هستند گزارش وضعیت استقرار حاکمیت شرکتی را مطابق با استاندارد مصوب فرابورس ایران، تهیه و به هیئت پذیرش ارائه دهند.
مدیرعامل فرابورس همچنین عنوان کرد: اجرای نظام حاکمیت شرکتی منجر به تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، کنترل تضاد منافع میان مدیریت و مالکیت و تنظیم روابط و منافع ذی‌نفعان خواهد شد.

نوشته های مرتبط