اقتصاد کلان

تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه پرونده‌های قضایی اضافه شد

توفیق اقتصادی :رئیس مرکز اطلاعات مالی از اضافه شدن عنوان اتهامی مرتبط با تامین مالی تروریسم به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، هادی خانی گفت: با پیگیری‌های معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری دادرسی الکترونیک قوه قضاییه، عنوان اتهامی اقدام تروریستی به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی اضافه گردید.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه داد: این اقدام در راستای تصریح و تسهیل دسته بندی اطلاعات پرونده‌های مرتبط با اقدامات تروریستی و تامین مالی تروریسم و به تبع آن سهولت مدیریت پرونده‌های مربوط صورت پذیرفته است.

نوشته های مرتبط