بازار سرمایه

تامین سرمایه شرکت تولیدی،صنعتی و بازرگانی گناباد از طریق آی بی کراد

توفیق اقتصادی:شرکت تولیدی،صنعتی و بازرگانی گناباد در نظر دارد به منظور تامین سرمایه در گردش خرید و فروش انواع بذر ، مبلغ ۲۵۰میلیارد ریال را از طریق سکوی تامین مالی جمعی آی بی کراد تامین مالی نماید.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی به نقل از مدیریت ارتباطات و رسانه تامین سرمایه تمدن ، میزان مبلغ مورد نیاز شرکت در این مرحله ازتامین مالی 250میلیارد ریال و دوره سرمایه گذاری 12ماه تعیین شده است که اصل سرمایه در انتهای دوره سرمایه گذاری پرداخت خواهد شد.
حداقل سرمایه گذاری در این طرح 10میلیون تومان و حداکثر 1.25میلیارد تومان تعیین شده است. دوره جمع آوری وجوه سرمایه گذاری 14روز تعیین شده است.
نرخ سود مشارکت در این طرح  31درصد سالیانه می باشد که به صورت ماهیانه به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد. همچنین تضامین این طرح ، ضمانت‌نامه تعهد پرداخت بانکی و دریافت چک صیادی می باشد .
سرمایه گذاران برای مشارکت در این طرح و دریافت اطلاعات بیشتر به سامانه آی بی کراد و یا شعب سوپر مارکت های مالی شرکت تامین سرمایه تمدن مراجعه نمایند.

نوشته های مرتبط