بازار بیمه

بیمه کوثر گواهی‌نامه ISO۳۱۰۰۰ دریافت کرد

توفیق اقتصادی:بیمه کوثر موفق به تمدید گواهی‌ نامه‌های ISO۹۰۰۱،ISO۱۰۰۰۲، ISO۱۰۰۰۴، ISO۱۰۰۱۵ و دریافت گواهی‌نامه ISO۳۱۰۰۰ شد.
 به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، شرکت IMQ ایتالیا پس از بررسی وضعیت و عملکرد بیمه کوثر، گواهی‌نامه استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015، سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002:2018،  سیستم مدیریت رضایتمندی مشتری ISO10004:2018، سیستم مدیریت شایستگی و توسعه کارکنان ISO10015:2019 و سیستم مدیریت ریسک ISO31000:2018 را بدون وجود ناهمخوانی با الزامات صادر نمود.
زهرا جافری رضایتمندی ذی‌نفعان و بهبود مستمر را دستاورد پیاده‌سازی الزامات نام برده در بیمه کوثر دانست و گفت: استقرار استانداردهای بین‌المللی می‌تواند از طریق آگاه کردن مدیران ارشد از نقاط قوت و ضعف سیستم فراهم گردد.
وی با اشاره به همدلی و انسجام همه معاونان، مدیران و کارکنان بیمه کوثر در اجرای کارهای گروهی، خاطرنشان کرد: به جهت اهتمام ویژه به تدوین و ارائه دقیق مستندات، مدارک و فرآیندها از همه همکارانم قدردانی می‌کنم. امیدوارم با تداوم این همکاری مستمر، الزامات موجود در استانداردهای بین‌المللی به فرهنگ سازمانی مبدل گردد و با اجرای توصیه‌های بهبود گزارش ممیزی، شاهد افزایش نقاط قوت شرکت در این زمینه باشیم.

نوشته های مرتبط