بازار بیمه

بیمه سینا حامی ۳۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن

توفیق اقتصادی: ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکار شرکت بیمه سینا قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، با پیگیری نمایندگی کد 6318 و شعبه قم ضمن ارائه نرخ کارشناسی و فنی، ساخت 30 هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن استان قم تحت پوشش بیمه تمام خطر پیمانکار شرکت بیمه سینا قرار گرفت.
شایان ذکر است، این پروژه توسط اداره کل راه و شهرسازی استان قم در زمینی به مساحت 560 هکتار در قالب ۱۵ محله آماده در حال اجراست.

نوشته های مرتبط