بازار بیمه

بیمه دی سودده شد

توفیق اقتصادی:سود خالص شرکت بیمه دی در سه‌ ماهه ابتدایی امسال از کل سود سال قبل این شرکت بیشتر شد.
 به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی،  شرکت بیمه دی در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد و در سال ۱۳۸۳ مجوز فعالیت بیمه‌ای خود را دریافت کرد. این شرکت در ابتدا با ۲۰ میلیارد تومان سرمایه تاسیس شد و در ادامه طی چند مرحله سرمایه خود را افزایش داد. در آخرین مرحله سرمایه شرکت در سال ۱۴۰۰ به ۵۹۵ میلیارد تومان رسید. این شرکت در سال ۱۳۸۸ با نماد «ودی» در فرابورس ایران ثبت شد.
درآمد حق بیمه ناخالص بیمه دی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵۴ درصد افزایش یافته و از هزار و ۷۰۷ میلیارد و ۲۰۷ میلیون تومان به ۴ هزار و ۳۳۶ میلیارد و ۶۰۲ میلیون تومان رسیده است. حق بیمه خالص شرکت نیز در بهار امسال ۶۰ درصد نسبت به بهار سال گذشته رشد داشته است و از هزار و ۳۰۲ میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان به ۲ هزار و ۸۵ میلیارد و ۱۷۷ میلیون تومان رسیده است. همچنین، درآمدهای بیمه‌ای شرکت بیمه دی در مدت مذکور با رشدی ۴۸ درصدی از  هزار و ۵۳۰ میلیارد و ۸۰۲ میلیون تومان به ۲ هزار و ۲۷۰ میلیارد و ۵۸۲ میلیون تومان رسیده است.
هزینه‌های بیمه‌ای شرکت از ۱۴۹ میلیارد و ۷۳ میلیون تومان در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ به ۱۴۴ میلیارد و ۱۵۱ میلیون تومان در بهار امسال رسیده و ۳ درصد کمتر شده است. این کاهش هزینه می‌تواند نتیجه بهبود فرآیندها و کارایی در ارائه خدمات بیمه، کاهش خسارات و تقلیل هزینه‌های جبران خسارت باشد. سود ناخالص شرکت بیمه دی نیز با رشدی ۱۵۰ درصدی یا دو نیم برابری از ۲۲۳ میلیارد و ۸۲ میلیون تومان به ۵۵۷ میلیارد و ۵۷۲ میلیون تومان رسیده است.
همچنین سود عملیاتی شرکت در بهار سال جاری ۱۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر شده و از ۱۹۸ میلیارد و ۹۹۸ میلیون تومان به ۴۳۲ میلیارد و ۸۷۲ میلیون تومان رسیده است. افزایش بیش از دو برابری سود عملیاتی شرکت نشانگر بهبود عملکرد مالی و سودآوری شرکت است که از کارایی بالای مجموعه و افزایش سود ناشی از فعالیت‌های اصلی شرکت در فروش محصولات و خدمات خبر می‌دهد. این افزایش سود می‌تواند نتیجه بهبود عملکرد عملیاتی شرکت، بهبود کارایی و بهینه‌سازی فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و یا افزایش قیمت محصولات یا خدمات باشد. افزایش سود عملیاتی نشانگر بهبود عملکرد مالی و سلامت عملیات شرکت است.
سود قبل از مالیات شرکت نیز در بهار سال جاری نسبته به مدت مشابه سال گذشته رشدی ۱۲۲ درصدی داشته و از ۱۹۵ میلیارد و ۳۶۶ میلیون تومان به ۴۳۳ میلیارد و ۶۰۳ میلیون تومان رسیده است. علیرغم اینکه مالیات شرکت در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به بهار سال گذشته ۲۳۷ درصد افزایش داشته، بیمه دی توانسته در شرایط تورم ۵۰ درصدی سود خالص دو برابری به دست بیآورد. سود خالص شرکت با ۱۰۱ درصد رشد در مدت مذکور از ۱۶۴ میلیارد و ۹۲۶ میلیون تومان به ۴۳۳ میلیارد و ۶۰۳ میلیون تومان رسیده است. همچنین، سود خالصی که شرکت بیمه دی در بهار امسال برای هر سهم ایجاد کرده است به ۵۵۶ ریال رسیده که نه تنها بیش از دو برابر سود ۲۷۷ ریال بهار سال گذشته است بلکه از کل سود شرکت در سال ۱۴۰۱ که ۵۴۳ ریال بوده نیز بیشتر شده است.
از طرفی نسبت‌های مالی شرکت بیمه دی نیز در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۱ بهبود داشته که نشان دهنده‌ی افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها، بهبود نسبت سودآوری، افزایش راندمان سرمایه گذاری و بهبود نقدینگی شرکت باشد. بهبود نسبت‌های مالی نشانگر سلامت مالی و قدرت تامین مالی شرکت است و می‌تواند به جذب سرمایه جدید، افزایش اعتبار و اعتماد مشتریان و سهامداران و همچنین بهبود ارزش سهام شرکت منجر شود. نسبت خسارت شرکت از حدود ۸۹ درصد به ۷۵ درصد کاهش یافته که بهبودی بسیار چشمگیر است. این نسبت نشان می‌دهد خسارت خالص پرداختی به حق بیمه خالص صادره کمتر شده و ریسک شرکت را کاهش داده است.
نسبت هزینه‌های اداری و عمومی شرکت نیز در مدت مذکور هر چند از ۴.۳ درصد به ۶ درصد افزایش یافته ولی کمتر از نصف میانگین ۱۵ درصدی در صنعت است و افزایش آن به حدود میانگین صنعت می‌تواند به بالندگی شرکت کمک کند چرا که نیروی انسانی بخش‌ جدایی‌ناپذیر فعالیت بیمه‌ای موفق است. بدین ترتیب، نسبت ترکیبی که مجموع نسبت خسارت و نسبت هزینه از ۹۳.۳ درصد به ۸۱.۲ درصد کاهش یافته که نشان می‌دهد مدیریت با موفقیت توانسته هزینه‌های مازاد را کاهش و سودآوری را افزایش دهد. این دستاورد در افزایش نسبت درآمد خالص به درآمد کل نیز مشهود است چرا که این نسبت از ۸۵ درصد در بهار ۱۴۰۱ به ۹۲ درصد در بهار ۱۴۰۲ رسیده است.
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام نیز به خوبی بهبود عملکرد بیمه دی را از بهار ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲ نشان می‌دهد. این نسبت که حاصل تقسیم سود خالص بعد از مالیات به حقوق صاحبان سهام شرکت است از ۱۳.۶ درصد در بهار ۱۴۰۱ به ۲۱.۵ درصد در بهار ۱۴۰۲ رسیده و بهبود یافته است. همه اینها در حالیست که حدود ۹۶ درصد پرتفوی بیمه دی در بهار امسال به بیمه درمان اختصاص داده شده است.

نوشته های مرتبط