زوم نیم نگاه

به‌کارگیری بازنشستگان در آموزش و پرورش به صورت غیراجباری

توفیق اقتصادی:دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از به‌کارگیری بازنشستگان در آموزش و پرورش به صورت غیراجباری خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، محمود امانی طهرانی؛ دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در رابطه با اینکه آیا به‌کارگیری معلمان بازنشسته در آموزش و پرورش قانون می‌شود؟ اظهار کرد: شورای اقتصادی سران قوا، شهریورماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای داشت. بر این اساس به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ تعداد معینی از بازنشستگان را برای تدریس فرا بخوانند که تعیین ضوابط آن بر عهده شورای عالی قرار گرفت.
وی افزود: شورای عالی آموزش و پرورش، ضوابطی را برای به‌کارگیری بازنشستگان تعیین کرد و در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داد. البته این موضوع فقط برای سال تحصیلی جاری است. اگر قرار باشد برای سال تحصیلی آینده از معلمان بازنشسته استفاده کنیم، به مصوبه خود نیاز دارد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش متذکر شد: به‌کارگیری بازنشستگان در آموزش و پرورش نمی‌تواند اجبار باشد و شرایط باید به گونه‌ای تسهیل شود که بازنشستگان با خواست خود به کلاس درس بروند.

نوشته های مرتبط