بازار پول

برگزاری همایش سراسری مدیران ارشد بانک مسکن در مشهد

توفیق اقتصادی: مدیرعامل بانک مسکن در همایش سراسری مدیران ارشد در مشهد با اشاره به این که اعتقاد دارم شبکه بانکی در موقعیت و جایگاهی قرار دارد که به مردم خدمت می‌کند گفت: شاید کمتر شغلی با حجم کاری و نتایج مثبت کار همکاران ما در بانک مسکن موجب جلب رضایت مردم عزیز باشد و معتقدم هر لبخندی بر لبان مردم نقش می‌بندد و دغدغه‌هایی که از روی دوش مردم برداشته می‌شود، رضایت الهی را در پی دارد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، دکتر حسینی افزود: این فرصت مناسبی برای شبکه بانکی است که در کنار خدمت به مردم در مسیر الهی حق و تکالیف شرعی حرکت می‌کند.
وی تصریح کرد: ارزیابی عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ بانک مسکن امروز به نقد و بررسی گذاشته می‌شود که مشاهده کنیم تا چه میزان به اهداف انگیزشی و انرژی‌بخش دست پیدا کرده‌ایم.
وی با اشاره این که بانک مسکن با عنوان بانک تخصصی و حرفه‌ای در طرح نهضت ملی مسکن در خدمت تامین مسکن مردم بوده است، گفت: این همایش فرصت خوبی برای ارکان مدیریتی بانک محسوب می‌شود که با تبادل افکار و بررسی دغدغه‌ها، چالش‌ها و نیازها، چرخه حرکت خدمت به مردم را صیقل زند.

نوشته های مرتبط