بازار سرمایه

برگزاری نشست تخصصی پوشش ریسک نرخ سود در بازار سرمایه اسلامی

توفیق اقتصادی:نشست تخصصی پوشش ریسک نرخ سود در بازار سرمایه اسلامی با همکاری مدیریت پژوهش ، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس به همت شرکت تامین سرمایه تمدن برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، در نشست تخصصی پوشش ریسک نرخ سود در بازار سرمایه اسلامی، بهروز خدارحمی، مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن در خصوص ریسک نرخ سود گفت: ریسک نرخ سود، به سود یا زیان بالقوه حاصل از نوسانات نرخ سود در سرمایه گذاری‌ها اشاره دارد.و به طور یقین نوسان نرخ سود منحنی بازده اوراق بر درآمد ثابت اثر می‌گذارد و از این طریق ارزش اوراق با درآمد ثابت دچار نوسان می‌شود.
وی ادامه داد: تأمین مالی برای قرض‌دهنده مانند پروژه‌ای با جریانات نقدی آتی است. ریسک پروژه تأمین مالی برای قرض‌دهنده بیش از عدم اطمینان از جریان نقدی ریسک نرخ تامین مالی آتی آن است. تأمین مالی کسب و کارها عموما با نرخ ثابت و بالارفتن هزینه تأمین مالی از طریق این اوراق است.
خدارحمی درخصوص چالش ریسک نرخ سود برای تأمین سرمایه بیان کرد: عمده تأمین سرمایه‌ها از طریق اوراق تأمین مالی مشتریان انجام می‌شود.
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن درباره ابزار آتی سبد اسناد خزانه اسلامی اظهارداشت: آتی به عنوان ابزار پوشش ریسک موجب کاهش هزینه تأمین می‌شود.کشف قیمت افزایش نقدشوندگی با ایجاد امکان پوشش موجب افزایش کارایی بازار، افزایش جذابیت سرمایه گذاری برای سرمایه‌گذاران ریسک گریز با ایجاد امکان پوشش ریسک، کسب بازده از تغییرات نرخ سود، بهبود عملیات بانکداری، تعهد پذیره نویسی، مدیریت صندوق‌های با درآمد ثابت و بازارگردانی با پوشش ریسک نرخ سود می‌شود.
وی در ادامه نشست به تبعات ریسک نرخ سود اشاره کرد و گفت: نوسان ارزش اوراق با درآمد ثابت و افزایش ریسک صندوقهای با درامد ثابت، کاهش تمایل سرمایه گذاران ریسک گریز به سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت، افزایش زیان عملیات بازار گردانی به دلیل عدم امکان بستن معاملات در نبود ابزارهای مشتقه، افزایش ریسک پذیره نویسی اوراق با در آمد ثابت و بالا رفتن هزینه تامین مالی از طریق این اوراق، افزایش هزینه تامین مالی و افزایش هزینه بهره کسب و کارها در تامین مالی سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و زیان صنعت تامین سرمایه و بانکها بر اثر افزایش نرخ سود و کاهش توان آنها در تامین مالی بخش تولید را به عنوان تبعات ریسک نرخ سود مطرح کرد.
خدارحمی در ادامه با اشاره به ریسک نرخ سود در تعهد پذیره نویسی گفت: در بسیاری از بازارهای توسعه یافته اوراق دولت از سوی خزانه داری به معامله گران عمده فروخته می شود، معامله گران عمده برای پوشش ریسک نرخ بهره، معمولا در آتی اوراق با درآمد ثابت دولتی موقعیت فروش می گیرند و پس از فروش اوراق مذکور موقعیت فروش را می بندند ، آتی سبد اخزا کارکردی مشابه آتی أوراق دولتی در بازارهای توسعه یافته دارد و می تواند در پوشش ریسک پذیره نویسان اوراق با درآمد ثابت مورد استفاده قرار بگیرد ، امکان پوشش ریسک نرخ سود از سوی پذیره نویسان می تواند با کاهش ریسک آنها، بازده مورد درخواست پذیره نویسان نرخ اوراق موضوع پذیره نویسی، را کاهش دهد، به این ترتیب هزینه تامین مالی از طریق اوراق موضوع پذیره نویس کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن افزود: یکی از ریسک‌هایی که در حوزه تأمین مالی متصور است، تغییرات نرخ سود است. قوانین تعیین نرخ سود مبتنی بر بازار این امکان را فراهم می‌کند که نرخ سود براساس تغییرات زمان تعریف شود.
نرخ دستوری چالش مهم بازارمالی
در ادامه این نشست سید مرتضی ذکاوت عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات با ابراز خرسندی از پرداختن به ابزار نرخ سود در بازار تامین مالی که نقش بسیار مهمی در بازار مالی ایفا می کند ، گفت: ابزار مشتقه اسلامی با چالش ها و فرصت هایی همراه است.
وی از نرخ سود دستوری به عنوان یکی از چالش های مهم در این بازار مالی ایران نام برد و اظهار داشت: در بازار فعلی کشور ما امکان پیش بینی تمامی ریسک های موجود وجود ندارد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ادامه داد: نبود ابزار تامین مالی برای تامین نوسانات نرخ سود از سوی تامین کنندگان نیز به عنوان چالش اساسی در بازار مالی ایران مطرح است.
حمایت ازتوسعه ابزارهای مالی
قادر معصومی خانقاه مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس اوراق بهادار در ادامه این نشست با اشاره به اینکه سازمان بورس از توسعه استقبال می‌کند گفت: اگر ابزاری طراحی شود که در چارچوب مقررات حاکم بر بازار مالی و مقررات شرع بوده و مباحث مبارزه با پولشویی را رعایت کرده باشد ، سازمان بورس آمادگی کامل خود را در حمایت از این ابزار اعلام می کند.
میثم حامدی مدیر پژوهش توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهار نیز گفت: در فرآیند بازارهای مالی ایجاد ابزارهای جدید و مهندسی مالی بسیار ارزنده است و سازمان بورس از نوآوری و ایجاد ابزار جدید مالی استقبال و حمایت می کند.
علی‌عباس کریمی، معاون توسعه و راهبرد بورس اوراق بهادار تهران در این نشست گفت: توسعه بازار بایستی با کمک نهادهای مالی انجام شود و تامین سرمایه ها ابزار رفع نیاز بازارهای مالی هستند و بدون توسعه ابزار های جدید این مهم امکان پذیر نیست.

نوشته های مرتبط