بازار سرمایه

بررسی پیش‌نویس دستورالعمل حاکمیت شرکتی

توفیق اقتصادی:نحوه واگذاری سهام ۳ شرکت دولتی در چهارصد و دهمین جلسه هیات واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد مورد بررسی و تبادل قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی  به نقل از شادا، نحوه واگذاری سهام دولت در شرکت‌های «پتروشیمی هگمتانه»، «ملی مس ایران» و«لوله گستر اسفراین» در چهارصد و دهمین جلسه هیات واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد مورد تبادل نظر اعضای هیات واگذاری قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری ۳۵/۵ درصد از سهام شرکت «پتروشیمی هگمتانه» متعلق به شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی برای واگذاری از طریق بازار سوم فرابورس و مزایده عمومی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین دراین جلسه، تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱۰۰ درصد از سهام شرکت «لوله گستر اسفراین» متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای واگذاری از طریق مذاکره و تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری ۲ درصد سهام شرکت«ملی صنایع مس ایران» متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدن ایران برای واگذاری از طریق بورس از دیگر مواردی بود که درباره آن تصمیم‌گیری شد.
بررسی پیش‌نویس دستورالعمل حاکمیت شرکتی
افزون بر این، اتخاذ تصمیم در خصوص واگذاری ۴۰ درصد از سهام شرکت «عمران و مسکن سازان ثامن» و ۳۰ درصد از سهام شرکت «عمران و مسکن سازان شرق» متعلق به شرکت مادر تخصصی بازآفرینی شهری ایران و همچنین بررسی پیش‌نویس دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سایر بندهایی بود که در نشست امروز هیات واگذاری مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شد.
گفتنی است، در پایان جلسه نیز در خصوص اصلاحات پیشنهادی مرتبط با «ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختارهای بنگاه‌ها»، «اصلاح آیین نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها» و اصلاح آیین‌نامه «نحوه واگذاری سهام ترجیحی» نیز مواردی از سوی اعضای حاضر مورد طرح قرار گرفت و در نهایت مقرر شد این موارد در نشست آتی هیات عالی واگذاری مجددا مطرح و در خصوص آنها تصمیم گیری شود.

نوشته های مرتبط