بازار بیمه

برای شمین سال متوالی ;تمدید تفاهم نامه بیمه ای سازمان امور مالیاتی با بیمه آسیا

توفیق اقتصادی: بیمه آسیا برای ششمین سال متوالی با انعقاد قراداد بیمه ای با سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه امور بیمه ای این سازمان را اعم از بیمه های درمانی، بیمه های اموال و بیمه های زندگی، به انجام می رساند.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، با حضور  مدیران ارشد بیمه آسیا، تفاهم نامه بیمه ای با سازمان امور مالیاتی کشور به امضا رسید.
بنا بر این گزارش، در نشست تمدید این تفاهم نامه بیمه ای، مدیران سازمان امور مالیاتی کشور، با اعلام رضایت کامل کارکنان این سازمان از خدمات بیمه آسیا در سال های اخیر، از تداوم این همکاری ابراز خرسندی کردند.
در این نشست، با اشاره به توانمندی بالای مالی و فنی بیمه آسیا در صنعت بیمه کشور، اظهار امیدواری شد، همکاری بین سازمان امور مالیاتی و بیمه آسیا، سطح تعاملات بیمه ای در کشور را  ارتقا بخشد.
بر اساس تفاهم نامه فی ما بین بیمه آسیا و سازمان امور مالیاتی، حدود ۱۳۰ هزار نفر از کارکنان این سازمان و خانواده آنان در سراسر کشور تحت پوشش بیمه تکمیل درمان، عمر و حوادث، اتومبیل و سایر پوشش های بیمه ای اموال و اشخاص بیمه آسیا قرار می گیرند.

نوشته های مرتبط