بازار سرمایه

با درخواست بانک سامان ; «نماد سامان» در بازار بورس پذیرش شد

توفیق اقتصادی: هیئت پذیرش شرکت فرابورس ایران، با درخواست بانک سامان برای پذیرش «نماد سامان» در این بازار موافقت کرد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، درخواست پذیرش سهام بانک سامان (سهامی عام) در فرابورس ایران در جلسه مورخ 28 خرداد 1402 هیئت پذیرش فرابورس مطرح و با پذیرش مشروط بانک سامان در بازار فرابورس ایران موافقت به عمل آمد.
گفتنی است، پیش از این، نماد بانک سامان در تابلو بازار پایه زرد فرابورس حضور داشت.

نوشته های مرتبط