اقتصاد کلان

بانک مرکزی چگونه می خواهد نرخ تورم و پایه پولی راکنترل کند؟

توفیق اقتصادی: رئیس سازمان برنامه بودجه کل کشور گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق، سازوکار کنترل نرخ تورم از سوی بانک مرکزی مشخص شد.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، داوود منظور در حاشیه نشست عصر روز یکشنبه ۲۵ تیرماه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات این کمیسیون اظهار کرد: در ادامه رسیدگی به مواد پیشنهادی لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه، مواد ۹ و ۱۰ این لایحه مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مواد ۹ و ۱۰ لایحه به موضوع اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم اشاره داشت، گفت: موادی که مورد تصویب کمیسیون تلفیق قرار گرفت ناظر بر نحوه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بود. همچنین در این مواد مشخص شد که بانک مرکزی باید چگونه گزارش و اطلاعات لازم را در این بخش دریافت کند.
منظور تاکید کرد: همچنین پیرو مصوبات کمیسیون، درباره چگونگی نحوه نظارت بانک مرکزی بر عملیات بانکها و همچنین گروه بانکها تصمیم گیری شد.طبیعتاً یک بانک در زیر مجموعه خود شرکت‌هایی دارد و ما اگر می‌خواهیم سلامت نظام بانکی را بررسی کنیم، باید بانک‌ را با مجموع شرکتهای آن، مورد بررسی قرار دهیم.
رئیس سازمان برنامه بودجه کل کشور تاکید کرد: همچنین در جلسه عصر دیروز، موضوع انتظام بخشی به صندوق‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر این صندوق‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره بررسی مواد مربوط به سیاست های پولی در جلسه فوق بیان کرد: در این بخش مشخص شد که بانک مرکزی چگونه می خواهد نرخ تورم و پایه پولی را به صورت سالیانه کنترل کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور ادامه داد: همچنین در این جلسه موضوع چگونگی وصول بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

نوشته های مرتبط