بازار پول

بانک صادرات اعلام کرد:ساعات کاری سامانه‌های «ساتنا» «پایا» و «چکاوک»

توفیق اقتصادی:​ساعات کاری جدید سامانه‌های «ساتنا»، «پایا» و «چکاوک» بانک صادرات ایران اعلام شد.
 به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، ساعات کاری سامانه‌های «ساتنا» «پایا» و «چکاوک» این بانک اعلام شد که بر اساس آن ساعت پایان واگذاری چک‌های عادی سامانه چکاوک ساعت 10:30 و زمان پایان تعیین وضعیت آن 13:30 تعیین شده است. همچنین ساعت پایان واگذاری چک‌های رمزدار سامانه چکاوک ساعت 11:30 و زمان تعیین وضعیت آن 13 خواهد بود.
ساعات کار سامانه ساتنا همزمان با شروع به کار شعب و زمان خاتمه آن 14:30 اعلام شده است.
همچنین زمان تسویه تراکنش‌های سامانه پایا در بانک صادرات ایران در چهار چرخه زمانی ٠٣:٤٥، 09:٤٥، 12:٤٥ و ١٨:٤٥ تعیین شده است. ضمن اینکه ساعت شروع پردازش چرخه واحد پایا در روزهای تعطیل رسمی ساعت 12:45 خواهد بود.

نوشته های مرتبط