بازار پول

بانک تجارت نشان عالی برکت گرفت

توفیق اقتصادی: در نخستین جشنواره تلاش با برکت از مدیرعامل بانک تجارت به دلیل تلاش در راستای اشتغالزایی تجلیل شد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، در این جشنواره که با حضور رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها همچنین مسوولان ارشد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برگزار شد، لوح سپاس، تندیس و نشان عالی برکت به دلیل اعطای تسهیلات اشتغالزایی به معرفی شدگان بنیاد برکت، به هادی اخلاقی اهدا شد.
هادی اخلاقی، مدیرعامل بانک تجارت در این مراسم که به صورت ویدئوکنفرانسی برای 9 استان کشور نیز به صورت زنده پخش می شد، یک طرح اشتغالزایی را که با حمایت این بانک به مرحله تولید رسیده است به صورت رسمی افتتاح کرد.
وی در سخنانی در مراسم افتتاح این طرح اظهار داشت: نظام بانکی کشور با حمایت های بانک مرکزی، خود را موظف می داند در سالی که به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است گام های استواری را در حمایت از تولید بردارد و به تحقق شعار سال کمک کند.
مدیرعامل بانک تجارت تاکید کرد: دست اندرکاران این بانک در سراسر کشور خود را مکلف می دانند که با همراهی بنیاد برکت، طرح هایی را که از سوی این بنیاد به آنها معرفی می شود به سرعت به سرانجام برسانند.
وی در عین حال از مسوولان ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت به دلیل انجام کار ارزشمند حمایت از اشتغالزایی سپاسگزاری و طرح یادشده را به صورت رسمی افتتاح کرد.
بر اساس این گزارش، بانک تجارت در مدت دو سال، 559 میلیارد تومان تسهیلات در قالب 7.152 طرح اشتغالزایی به معرفی شدگان بنیاد برکت اعطا کرده و باعث ایجاد اشتغال برای 21.456 نفر در سطح کشور شده است.

 

نوشته های مرتبط