بازار سرمایه

بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت

توفیق اقتصادی:مجید عشقی گفت: در تلاشیم با همراهی همه اعضای شورا و کسانی که در برگزاری مجامع دخیل هستند به زودی سهام عدالت استانی بازگشایی شود.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، مجید عشقی در پاسخ به سوال خبرنگار در خصوص بسته بودن سهام عدالت استانی گفت: سهام عدالت منافع ۵۰ میلیون نفر را شامل می‌شود.
وی افزود: قطعا در شرایطی که اعضای هئیت مدیره سهام عدالت استانی انتخاب نشده باز شدن نمادهای استانی منفعت آنچنانی نداشت و صرفا باعث ضرر به دارایی سهامداران می‌شد که اکنون لطمه‌ای وارد نشده است.
رئیس سازمان بورس تصریح کرد: اتفاقا از زمانی که سهام عدالت استانی بسته شده است نوسان مثبت داشته اما در تلاشیم با همراهی همه اعضای شورا و کسانی که در برگزاری مجامع دخیل هستند به زودی سهام عدالت استانی بازگشایی شود.

نوشته های مرتبط