بازار بیمه

بازدید مدیرعامل بیمه آسیا از شعب غرب تهران

توفیق اقتصادی: مدیرعامل بیمه آسیا به همراه عضو هیات مدیره و معاون بیمه های اشخاص و مسئولیت، معاون فنی بیمه های اموال، معاون امور استانها و شبکه فروش و تنی چند از مدیران از شعب غرب تهران بازدید کردند.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، مسعود بادین نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه آسیا با هیات همراه به مدت بیش پنج ساعت از شعب انقلاب، آزادی، صادقیه و مرکز پرداخت خسارت چیتگر در تهران بازدید کردند.
 براساس این گزارش در این بازدید ها مدیرعامل در جریان فعالیت شعب قرار گرفت و از نزدیک به موضوعات و مشکلات مطروحه رسیدگی کرد و رهنمودهای لازم را جهت بهبود فعالیت ارائه نمود.
 گفتنی است، مدیرعامل را در این بازدید ها، فرامرز خجیر عضو هیات مدیره و معاون فنی بیمه های اشخاص و مسئولیت، غلامرضا سرلک معاون فنی بیمه های اموال، بهروز ناظمی معاون امور استانها و شبکه فروش و همچنین تعدادی از مدیران همراهی می کردند.

نوشته های مرتبط