بازار سرمایه

بازدهی مثبت و منفی سهام ۱۷ بانک بورسی

توفیق اقتصادی:حداکثر بازدهی مثبت و منفی سهام ۱۷ بانک بورسی و فرابورسی طی ماه گذشته با سود و زیان ۷.۲ و ۳.۵ درصدی همراه بود.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، معاملات بازار سهام در حالی همچنان با رکود و روند فرسایشی دست و پنجه نرم می کند که بازدهی صنایع هم در هشتمین ماه سال تعریفی ندارد.
به گونه ای که میانگین بازدهی یک ماهه سهام ۱۷ بانک بورسی و فرابورسی به عنوان یکی از گروه های جلودار بازار سرمایه هم با زیان ۳.۵ درصدی همراه شد.
بازدهی سهام بانک ها ( براساس تفاوت قیمت هر سهم، سود تقسیمی و افزایش سرمایه)

 

بازدهی سهام بانک ها ( براساس تفاوت قیمت هر سهم، سود تقسیمی و افزایش سرمایه)
براساس این گزارش در این فهرست، بانک سینا با بازدهی ۷.۱۶ درصدی بهترین عملکرد ماه گذشته را در میان بانک ها ثبت کرد .
پس از آن موسسه اعتباری ملل و بانک پاسارگاد با رشد قیمت سهام ۴.۷۹ و ۲۸۸ درصدی در پله دوم و سوم ایستادند.
از سوی دیگر بانک سرمایه با زیان سهام ۱۷.۱۷ درصدی، بدترین عملکرد را ثبت کرد و ۱۰ بانک دیگر هم با زیان ۱۶ تا ۰.۲۵ درصدی، عملکرد نامطلوبی داشتند.

نوشته های مرتبط