صنعت بازرگانی

امکان ثبت سفارش با عملیات ارزی «بدون انتقال ارز»

توفیق اقتصادی:سامانه جامع تجارت در اطلاعیه ای از فراهم ساختن امکان ثبت سفارش از محل تبصره‌های ۱ و ۲ ذیل بند ۲ ماده ۳۸ آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات خبر داد.
به گزارش پایگاه  خبری توفیق اقتصادی، سامانه جامع تجارت اعلام کرد، جهت تسهیل واردات کالا به کشور از محل تبصره ۱ و ۲ ذیل بند ۲ ماده ۳۸ آئین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات، امکان ثبت سفارش از محل این بند در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.
محل تأمین ارز مذکور، در حال حاضر ذیل عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» قابل انتخاب است و استفاده از آن نیازمند وارد نمودن شماره ثبت سفارش و اظهارنامه قبلی است که کسر تخلیه از محل آنها ایجاد شده است.
لازم به ذکر است در زمان تکمیل اطلاعات می‌بایست دقت شود که شماره ثبت سفارش و اظهارنامه قبلی، متعلق به مالک پرونده جاری باشد.

نوشته های مرتبط