بازار سرمایه

افزایش ۲۰ میلیارد تومانی سودخالص واسپاری سپهرصادرات

توفیق اقتصادی:سودخالص شرکت واسپاری سپهرصادرات با افزایش ۲۰ میلیارد تومانی درسال گذشته از مرز۹۵ میلیارد تومان گذشت.

به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، سودخالص شرکت واسپاری سپهر صادرات درسال 1400 در محدوده 75 میلیارد تومان بوده است.
براساس این گزارش، درآمدهای عملیاتی شرکت واسپاری سپهر صادرات  در سال مالی گذشته به 136 میلیارد تومان رسیده است.

شرکت واسپاری سپهر صادرات در سال 89 تاسیس شده واز جمله شرکت های فرعی بانک صادرات به شمار می رود.

فعالیت این شرکت دایر بر خرید انواع کالا و اموال منقول و غیرمنقول وواگذاری آنها به متقاضیان در قالب عقود اجاره به شرط تملیک و یا فروش اقساطی است.

درآمدهای عملیاتی شرکت واسپاری سپهر صادرات درسال گذشته از محل سود اقساط واسپاری،درآمد حاصل از دیرکرد بدهی و قسط واسپاری و درآمد حاصل از کارمزد توسعه فروش بوده است.

شرکت واسپاری سپهر صادرات  از محل فروش کالاهای واسپاری درسال مالی گذشته درآمدی اعلام نکرده است.

 

 

نوشته های مرتبط