بازار بیمه

افزایش ۱۵۲ درصدی تقاضا برای قراردادهای بیمه ملت

توفیق اقتصادی: بر اساس گزارش های منتشر شده در سامانه کدال، جمع درآمد صدور بیمه نامه در شرکت بیمه ملت تا پایان شهریور ۱۴۰۲ به ۲.۱۴۶ میلیارد تومان بالغ گردید. این رقم در مدت مشابه سال قبل ۸۵۰ میلیارد تومان بود و به این ترتیب شاهد افزایش ۱۵۲ درصدی تقاضا برای قراردادهای بیمه ای این شرکت بودیم.
 به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، شرکت بیمه ملت در 3 ماهه نخست سال 1402 به درآمد 778 میلیارد تومانی حاصل از قراردادهای بیمه نامه دست یافت.
این رقم در 3 ماهه دوم با رشد قابل توجه 65 درصدی همراه شد و به 1.281 میلیارد تومان رسید.
جمع درآمد صدور بیمه نامه تا پایان شهریور 1402 به 2.146 میلیارد تومان بالغ گردید. این رقم در مدت مشابه سال قبل 850 میلیارد تومان بود و به این ترتیب شاهد افزایش 152 درصدی تقاضا برای قراردادهای بیمه ای این شرکت بودیم.
در سبد درآمدی بیمه ملت رشته ثالث – اجباری رتبه نخست را با سهم 25 درصدی میان رشته های مختلف حق بیمه به خود اختصاص داده است.
رشته درمان و زندگی اندخته دار نیز به ترتیب رتبه های دوم و سوم را در 6 ماهه نخست امسال در اختیار گرفتند.
رقم خسارت پرداختنی اعلام شده در بازه زمانی مورد بررسی در مجموع به 1.040 میلیارد تومان رسید. در مقطع مشابه سال قبل این رقم 850 میلیارد تومان گزارش شده بود.
رشته درمان، ثالث اجباری و بدنه خودرو به ترتیب جایگاه اول تا سوم را با سهم 35 درصد، 27 درصد و 13 درصد در سبد خسارت پرداخت شده در نیمه اول سال جاری به خود اختصاص داده اند.

نوشته های مرتبط