بازار بیمه

افزایش سهم بازار بیمه پارسیان

توفیق اقتصادی:تازه ترین اطلاعات دریافتی از بازار بیمه کشور نشان می دهد که سهم بازار شرکت بیمه پارسیان در نیمه نخست سال جاری نسبت به پایان سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
 به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی ، سالنامه آماری سال ۱۴۰۱ نشان می دهد که در پایان سال گذشته، سهم شرکت بیمه پارسیان از کل حق بیمه تولیدی در کشور ۴٫۴ درصد بوده است.
این در حالی است که بر اساس صورت های مالی نیمه نخست سال جاری منتشر شده، سهم بازار این شرکت به پنج درصد رسیده است.
شرکت بیمه پارسیان موفق شده است در شش ماه، بیش از ۹۱۵ هزار فقره بیمه نامه به ارزش بیش از ۶۱ هزار میلیارد ریال به فروش برساند.
از نکات مهم عملکرد شرکت بیمه پارسیان در نیمه نخست امسال آن است که ۹۶ درصد بیمه اعتباری کل بازار بیمه کشور توسط این شرکت فروخته شده است. همچنین ۱۰ درصد سهم بازار بیمه هواپیما در اختیار شرکت بیمه پارسیان است.

نوشته های مرتبط