بازار بیمه

افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی بیمه البرز تایید شد

توفیق اقتصادی: حسابرس و بازرس قانونی گزارش توجیهی هیات مدیره بیمه البرز را برای افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه این شرکت مورد تایید قرار داد.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت بیمه البرز در اظهارنظر خود اعلام کرده است که گزارش توجیهی یادشده بر اساس مفروضات، به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابرسی ارائه شده است.
بر اساس اعلام حسابرس، گزارش توجیهی هیات مدیره بیمه البرز در اجرای تبصره 2 ماده 161 قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران، سود انباشته و اندوخته سرمایه ای طی چند مرحله و برای بهبود وضعیت توانگری و به تبع آن بهبود مجوز قبولی بیمه های اتکایی و اصلاح ساختار مالی تهیه شده است.
بر اساس رسیدگی حسابرس به پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود که مفروضات یادشده، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند.
در عین حال، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز تاکید کرده است که با توجه به سود انباشته و اندوخته سرمایه ای طبق صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1401 پس از کسر سود تقسیم شده به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه روز 25 تیرماه امسال صاحبان سهام و با در نظر گرفتن آثار تعدیلات احتمالی بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، انتقال مبلغ 6.400 میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای در مرحله اول، از کفایت لازم برخوردار است.
این گزارش حاکی است، مطابق مواد 9 و 10 اساسنامه بیمه البرز، عملی شدن افزایش سرمایه منوط به اعلام تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت قوانین برای دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و دریافت موافقت کتبی بیمه مرکزی خواهد بود.
بر این اساس، شرکت بیمه البرز که با نماد البرز در بازار سرمایه کشور فعال است و نخستین شرکت بیمه خصوصی شده کشور محسوب می شود با مصوبه هیات مدیره قرار است با هدف استفاده بهینه از فرصت های موجود در صنعت بیمه و رعایت مقررات و دستورالعمل های بیمه مرکزی، سرمایه خود را از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی، سود انباشته و سایر اندوخته ها از 35.000 میلیارد ریال به 70.000 میلیارد ریال افزایش دهد.

نوشته های مرتبط