بازار بیمه

افزایش سرمایه۱۰ هزار میلیارد ریالی بیمه ما

توفیق اقتصادی : شرکت بیمه ما اواخر سال ۱۴۰۲ با تصویب مجمع عمومی، سرمایه خود را به ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش داد، تا با پشتوانه قوی تر بازارهای جدیدی را از آن خود کند.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی  ، افزایش ۲۵ درصدی سرمایه شرکت بیمه ما که بخش عمده آن به مبلغ ۱۶۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته حاصل شده است، توان آن را برای جذب پرتفوهای بزرگتر، جذب مشتریان بیشتر و افزایش قدرت چانه زنی در بازار پر رقیب صنعت بیمه افزایش می دهد.
از زمان ورود ابراهیم کاردگر به بیمه ما، بهینه سازی ترکیب پرتفو در دستور کار قرار گرفته که خروجی آن را می توان به کاهش سهم دو رشته «درمان» و «ثالث» در بیمه ما مشاهده کرد.
عملکرد ۱۲ ماهه شرکت بیمه ما نشان می دهد تنها ۱۲٫۷ درصد پرتفوی به بیمه شخص ثالث و حوادث راننده آن اختصاص دارد در حالی که برخی شرکت های صنعت بیمه سهم این رشته را تا ۶۰ درصد پرتفو و بیشتر نیز ثبت کرده اند.
همچنین رشته کم خسارت «آتش سوزی» که سهم ۱۰ درصدی از کل پرتفوی شرکت را به خود اختصاص داده، تنها ۲ درصد کل خسارات پرداختی را از آن خود کرده است که از مدیریت ریسک خوب در این شرکت حکایت دارد.
در مقابل همسو با شرکت های معتبر بیمه در دنیا، شرکت بیمه ما موفق شده است ۴۲ درصد پرتفوی خود را به بیمه های زندگی اختصاص دهد. با این روند، عملا سهم منابع مالی کم ریسک در شرکت، به میزان قابل توجهی افزایش یافته و در نتیجه سود حاصل از سرمایه گذاری این منابع نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.
بیمه ما در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۲ هزار میلیارد ریال حق بیمه زندگی اندوخته دار و غیراندوخته دار تولید کرده است، تمرکز شرکت بیمه ما بر محصول «فرا بیمه» که خدمتی ویژه در حوزه بیمه های زندگی است، توانسته است ترکیب پرتفوی این شرکت را به میزان قابل توجهی به نفع این محصول تغییر دهد و در بین شرکت های بیمه جنرال، جایگاه ویژه ای برای این شرکت ایجاد کند.
کل حق بیمه تولیدی شرکت بیمه ما از ابتدای سال تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ از ۷۷ هزار میلیارد ریال عبور کرده و این در حالی است که خسارات پرداختی در همین مدت حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
با روند تحول گرایانه کاردگر در بیمه ما ؛ از سویی این حلقه مکمل گروه مالی بانک ملت رتبه و جایگاه خوبی در صنعت بیمه کسب نموده و هم توانسته برای گروه خود ارزش افزوده ایجاد نماید.
کارنامه کاردگر که مراتب رسیدن به مدیرعاملی در صنعت بیمه را پله پله و از بدنه کارشناسی شعبه آغاز کرده است، نشانگر احاطه او بر مباحث فنی در کنار هوش مدیریتی است ؛ این موضوع نویددهنده سالی پر از موفقیت برای بیمه ما در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

نوشته های مرتبط