بازار سرمایه

افت دسته جمعی شاخص‌ها

توفیق اقتصادی:شاخص کل بورس در پایان داد و ستدهای امروز با ۷ هزار و ۷۳۳ واحد کاهش به ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۲۹۳ واحد رسید.
به گزارش پایگاه خبری توفیق اقتصادی، آمار معاملات بازار سهام نشان می‌دهد که در پایان دادوستدهای امروز دوشنبه ۹ بهمن، همه شاخص‌های بورس با افت مواجه شدند و به طور میانگین با
(۰.۳۲) درصد کاهش را به ثبت رساندند.
افت دسته جمعی شاخص‌ها
بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری شاخص‌های بورس با افت روبرو شدند به طوری که شاخص کل با (۷۷۳۳) واحد کاهش معادل (۰.۳۶) درصد به ۲ میلیون ۱۲۰ هزار و ۲۹۳ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی – ارزشی» با (۱۶۱۴) واحد افت معادل (۰.۳۶) درصد به ۴۴۲ هزار و ۷۲۰ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۱۷۸۴) واحد کاهش معادل (۰.۲۴) درصد به ۷۳۸ هزار و ۶۵۳ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۱۰۰۸) واحد عقب گرد معادل (۰.۳۵) درصد به ۴۱۷ هزار و ۲۹۷ واحد، شاخص آزاد شناور با (۹۴۳۱) واحد کاهش معادل (۳۵.۰) درصد به ۲ میلیون و ۷۱۹ هزار و ۶۹۸ واحد، شاخص بازار اول با (۷۱۸۸) واحد افت معادل (۴۵.۰) درصد به یک میلیون و ۶۰۵ هزار ۴۲۴ واحد و شاخص بازار دوم با (۱۱۰۸۲) واحد کاهش معادل (۲۷.۰) درصد به ۴ میلیون و ۱۰۷هزار و ۶۳ واحد رسید.
تاثیر برشاخص
از سویی دیگر، امروز نمادهای «فولاد با (۹۲۱)، شپنا با (۶۵۳)، وغدیر با (۶۲۲)، شستا با (۵۱۸)، وبملت با (۵۱۱)، رمپنا با (۴۹۹) و اخابر با (۳۴۵)» بیشترین تاثیر منفی را در روند شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.
نمادهای پرتراکنش و ارزش معاملات
این گزارش می‌افزاید، ۷ نماد پرتراکنش شامل «داتام، ثشاهد، ثبهساز، شستا، خزامیا، وآذر و برکت» بودند و در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۴۱۱ هزار ۵۶ نوبت معاملاتی مجموع ارزش معاملات «سهام و حق تقدم، صندوق سهامی و صندوق درآمد ثابت» به ۴ هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان رسید که به تفکیک ارزش سهام و حق تقدم شامل «۴۶۹۳» میلیارد تومان، صندوق سهامی شامل «۸۴۹» میلیارد تومان و صندوق درآمد ثابت شامل «۱۸۰۳» میلیارد تومان بود.
کاهش آیفکس
گفتنی است، در پایان معاملات امروز، شاخص فرابورس (آیفکس) نیز با کاهش (۱۱۴) واحدی به ۲۵ هزار و ۵۴۶ واحد رسید و نمادهای «بپاس با (۲۳۱۸)، آریا با ۱۷.۵، وسپهر با (۱۴.۷۲)، هرمز با (۷.۷۹)، ارفع با (۴.۳۶)، ثباغ با ۳.۹۴ و شاوان با (۳.۷۸) واحد» بیشترین تاثیر را در افت و افزایش شاخص این بازار داشتند.

نوشته های مرتبط